Retro Virüs

Ters transkriptaz enzimi içeren virüslerin ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara