Retinen

A vitamini ya da Öteki adıyla retinolün bir türevi.

Sağlık Terimlerinde Ara