Retikülum Hücreli Sarkom (Retikülosarkom)

Çoğunlukla lenf dokularından kaynaklanan kötü huylu tümör.

Sağlık Terimlerinde Ara