Retikülositoz

Dolaşan kandaki retikülosit sayısının artması.

Sağlık Terimlerinde Ara