Retiküler Oluşum (Ağsı Oluşum)

Soğanİlik (bulbus), Varol köprüsü ve orta beynin merkezi bölgelerinde yaygın bir alanda görülen sinir hücrelerinden oluşan yapı.

Sağlık Terimlerinde Ara