Retiküler Doku (Ağsı Doku)

Ağ biçiminde dizilmiş liflerden oluşan doku.

Sağlık Terimlerinde Ara