Resessif

Ancak homozigot (iki kopya da aynı) halde ifade bulabilen, fenotipe yansıyabilen allel, nitelik.

Sağlık Terimlerinde Ara