Resesif

Bir genin kendini fenotipte gösterememesi durumu.Çekinik gen.

Sağlık Terimlerinde Ara