Resesif Gen

Etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gen.

Sağlık Terimlerinde Ara