Reproduktif

Çoğalabilen.

Sağlık Terimlerinde Ara