Renin

Böbreğin özelleşmiş hücreleri tarafından salgılanan enzim; güçlü damar büzücü anjiyotensin H'yi uyararak ve böbreküstü bezlerinden aldosteron salgılanmasını artırarak kan basıncını düzenler.

Sağlık Terimlerinde Ara