Rektosel

Düzbağırsağın ön duvarının dölyoluna fıtıklaşması.

Sağlık Terimlerinde Ara