Rejional

Bir bölgeye ait.

Sağlık Terimlerinde Ara