Regürjitasyon

Mide ya da yemek borusundan küçük miktarlarda besinin ağza gelmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara