Reanimasyon (Yeniden Canlandırma)

ileri derecede bozulmuş ya da geçici olarak durmuş yaşamsal işlevleri normale getirmek amacıyla kullanılan yöntemlerin bütünü.

Sağlık Terimlerinde Ara