Rda

Recommended Daily Allowance. Diyetle alınması önerilen günlük besin maddesi miktarları.

Sağlık Terimlerinde Ara