Randomizasyon

istatistik amaçlı rastgele seçme yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara