Ragad

Üstderide ve altderinin yüzeye en yakın katmanında görülen çizik biçimindeki deri ülserleri.

Sağlık Terimlerinde Ara