Radyal Keratotomi

Korneaya (saydamtabaka) merkezden çevreye uzanan yüzeysel çizikler yapılarak uygulanan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara