Radioimmunoassay (Rıa)

İşaretli radyoizotoplar kullanarak kanda antijen, antikor gibi maddelerin yoğunluğunu belirlemeye yarayan laboratuvar İncelemeleri.

Sağlık Terimlerinde Ara