Rad

Emilen iyonlaştırıcı ışınım dozu birimi, l gr'lîk maddeye 100 erglik enerji taşıyan ışınım miktarıdır.

Sağlık Terimlerinde Ara