Pürin

Yapısında azot bulunan bir bileşik, parçalandığı zaman ürik asit oluşur.

Sağlık Terimlerinde Ara