Pulmoner Arter

Akciğerin büyük besleyici arteri.

Sağlık Terimlerinde Ara