Pullanma

Epidermis (üstderi) yüzeyindeki bütünüyle keratinize olmuş (bak. keratİnizasyon) ve canlılığını yitirmiş hücrelerin, birikmesiyle oluşan beyaz ve küçük tabakaların ayrılmasıyla ortaya çıkan süreç.

Sağlık Terimlerinde Ara