Ptk

Plazma-tromboplastin-komponenti için kullanılan kısaltma. Bak. antihemofilik B faktörü.

Sağlık Terimlerinde Ara