Psikopatoloji

Ruhsal hastalıklan inceleyen, bunlann nedenlerini ve sonuçlarını araştırarak farklı kategorideki hastalıklar için geçerli genel yasalar ortaya koymaya yönelen psikoloji dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara