Psikonevroz (Nevroz)

Duygusal-İçgüdüsel alanda ve kişilik yapısında ruhsal bozukluklann ortaya çıktığı, hatta çeşitli tipte bedensel belirtilerin görülebildiği bir hastalık durumu.

Sağlık Terimlerinde Ara