Psikometri

Ruhsal süreçlerin ve etkinliklerin nicel olarak değerlendirilmesini sağlayan bir dizi inceleme yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara