Proteus

Özellikle vücut atıklarında, kokuşmakta olan organik maddelerde ve toprakta bulunan Gram-negatif bakteri türü.

Sağlık Terimlerinde Ara