Protein Hidrolizatlan

Proteinlerin hidrolize (parçalanmaya) uğraması sonucunda oluşan aminoasitlere verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara