Proteik İyot

insan vücudunda tiroit hormonlarına, bunların öncül hormonlanna ya da bazı özel proteinlere bağlı iyot.

Sağlık Terimlerinde Ara