Proktore (Rektoraji)

Rektumdan dışkılamayla ya da dışkılama olmaksızın kan gelmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara