Proenzim (Proferment, Zimojen)

Bir enzimin öncül ve henüz etkinleşmemiş biçimi.

Sağlık Terimlerinde Ara