Pressoseptör (Basınç Alıcıları)

Atar ya da toplar damar içindeki kan basıncında meydana gelen değişikliklere duyarlı olan sinirsel alıcılar.

Sağlık Terimlerinde Ara