Presistolik

Kalple ilgili patolojik bir olgunun kalp döngüsüne göre diyastolun sonunda, yani sîstolün başlangıcından önce geldiğini belirtmek için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara