Presipitin

ilgili antijenle bağlandığında gözle görülebilecek bir çökeltinin oluşmasını sağlayan antikorların genel adı.

Sağlık Terimlerinde Ara