Prepusyum (Sünnet Derisi)

Penisi Örterek çevreleyen deri bölümü.

Sağlık Terimlerinde Ara