Prekordiyal Bölge (Prekordiyum)

Göğüs duvarının ön sol bölümünde kalbin bulunduğu bölge.

Sağlık Terimlerinde Ara