Pregnantrİyol

Böbreküstü bezlerinden salgılanan 17-hidroksi-progesteronun metaboliti.

Sağlık Terimlerinde Ara