Porfirinüri

idrarla porfirin(*) atılması.

Sağlık Terimlerinde Ara