Populasyon

Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk.

Sağlık Terimlerinde Ara