Polyoensefalit

Ağırlıklı olarak ya da yalnızca sinir dokusunun bozmad-desini etkileyen ve özellikle sinir hücresi gövdesinde yıkımla seyreden bozuklukların temelindeki ensefalit(*) biçimlerini belirtmek için kullanılan bir terim.

Sağlık Terimlerinde Ara