Polipeptid

Protein molekülünün yapısında bulunan amino asit zincirlerinin bir parçası.

Sağlık Terimlerinde Ara