Polimenore

Âdet kanamalarının 24 günden daha kısa aralıklarla ortaya çıktığı durum.

Sağlık Terimlerinde Ara