Poliartralji

Bir çok eklemde ağrı olması (Poli = bir çok).

Sağlık Terimlerinde Ara