Pnömotoraks

Akciğer zarı (plevra) boşluğunda gaz bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara