Pnömoperikardiyum

Kalp dış zan (perikart) boşluğunda gaz bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara