Pnömonektomi

Bir akciğerin çıkarılmasını sağlayan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara