Pnömomediyastin

Mediyastin boşluğunda gaz bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara