Plöroskopi

Plevra boşluğunun doğrudan görülerek incelenmesini sağlayan tanı yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara